SOS Arrazakeriak eta CEAR Euskadik atzerritar jatorria duten pertsonek etxebizitza lortzeko pairatzen duten diskriminazioari buruzko ikerketa txostena aurkeztu dute. Inprimatu
SOS dokumentuak
2011/12/15

CEAR Euskadik eta SOS Arrazakeriak migrari eta errefuxiatuek etxebizitzarako sarbidean pairatzen duten diskriminazioari buruzko txostena aurkeztu dute gaur Bilboko La Bolsa Udaltegian. Emaitzek alokairuan dauden zerrenda bikoitzak daudela azalarazten dute, bertakoei %80 pisu gehiago eskaintzen baitizkiete, atzerritarrei eskeintzen dietenarekin alderatuz.
2011ko maiatzean, SOS Arrazakeriak eta CEAR Euskadik diskriminazioaren eta etxebizitzara sarbidearen inguruko sentsibilizazioa eta salaketa ekintzak egiteko ahaleginak bateratzea erabaki zuten, bidean migrari eta errefuxiatuek pairatzen duten bazterketaren inguruko eztabaida zabaltzeko asmoarekin.
Errealitatearen ikerketa eta iturri ezberdinekin kontrastatze lan sakona egin da azken 5 hilabeteotan, CEAR Euskadi-ren eta SOS Arrazakeriaren eguneroko lanetik ateratzen den informazioaren azterketa barne. Jon Landa  EHU ko zuzenbide penaleko irakaslea eta Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide Zuzendari ohia eta Xabier Aierdi ikertzaile adituaren parte hartzea ere izan dugu.
Txostenak ere etxebizitza eskubideari lotutako zortzi gomendio ematen ditu eta diskriminazioaren kontra egiteko beste zortzi gomendio, ikerketak aurkeztutako datuen aurrean beste alternatibak eskeintzeko helburuarekin.
Estudio teoriko honen ondoren, Azaroaren 4an "testing" ikerketa sozialeko teknika erabili zen, eta horrek  eskeinitako datuek Bilboko errealitatea guztiz baztertzailea frogatu egin dute. 29 higiezin agentzietatik pasatu ondoren, bertoko pertsonei 102 pisu eskeini zizkieten alokatzeko; magrebekoei eta Afrika subsaharianakoei 23 eta 20 hurrenez urren.
Ikerketa egiterakoan beste datu batzuk jaso ziren: zenbatetan atzerritarrak tratu desberdina edo txarragoa jaso zuten, edota zenbat aldiz galdetu zieten euren lan egoerari buruz edota egoera pertsonalei buruz talde batzuei eta besteei.

CEAR Euskadik eta SOS Arrazakeriak migrari eta errefuxiatuek etxebizitzarako sarbidean pairatzen duten diskriminazioari buruzko txostena aurkeztu dute gaur Bilboko La Bolsa Udaltegian. Emaitzek alokairuan dauden zerrenda bikoitzak daudela azalarazten dute, bertakoei %80 pisu gehiago eskaintzen baitizkiete, atzerritarrei eskeintzen dietenarekin alderatuz.

2011ko maiatzean, SOS Arrazakeriak eta CEAR Euskadik diskriminazioaren eta etxebizitzara sarbidearen inguruko sentsibilizazioa eta salaketa ekintzak egiteko ahaleginak bateratzea erabaki zuten, bidean migrari eta errefuxiatuek pairatzen duten bazterketaren inguruko eztabaida zabaltzeko asmoarekin.

Errealitatearen ikerketa eta iturri ezberdinekin kontrastatze lan sakona egin da azken 5 hilabeteotan, CEAR Euskadi-ren eta SOS Arrazakeriaren eguneroko lanetik ateratzen den informazioaren azterketa barne. Jon Landa  EHU ko zuzenbide penaleko irakaslea eta Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide Zuzendari ohia eta Xabier Aierdi ikertzaile adituaren parte hartzea ere izan dugu.

Txostenak ere etxebizitza eskubideari lotutako zortzi gomendio ematen ditu eta diskriminazioaren kontra egiteko beste zortzi gomendio, ikerketak aurkeztutako datuen aurrean beste alternatibak eskeintzeko helburuarekin.

Estudio teoriko honen ondoren, Azaroaren 4an "testing" ikerketa sozialeko teknika erabili zen, eta horrek  eskeinitako datuek Bilboko errealitatea guztiz baztertzailea frogatu egin dute. 29 higiezin agentzietatik pasatu ondoren, bertoko pertsonei 102 pisu eskeini zizkieten alokatzeko; magrebekoei eta Afrika subsaharianakoei 23 eta 20 hurrenez urren.

Ikerketa egiterakoan beste datu batzuk jaso ziren: zenbatetan atzerritarrak tratu desberdina edo txarragoa jaso zuten, edota zenbat aldiz galdetu zieten euren lan egoerari buruz edota egoera pertsonalei buruz talde batzuei eta besteei.

Txosten osoa deskargatu: 

icon Testing de Vivienda 2011 (1.11 MB)

Resumen de los resultados obtenidos:

El objetivo principal del testing es demostrar la existencia de discriminación en el acceso a la vivienda. Para ello, las personas que acuden a la inmobiliaria preguntando por pisos de alquiler relatan las mismas características socio económicas y hacen la misma petición en cuanto a número de habitaciones, ubicación, etc. De forma que el diferente número de pisos ofertado a uno y otro sólo encuentra explicación en la discriminación, en la existencia de un doble listado para autóctonos y para extranjeros. 

Las personas autóctonas reciben 102 ofertas de pisos frente a los 23 y 20 de las personas magrebíes y subsaharianas. Eso supone que, de partida, el mercado de alquiler a las personas extranjeras se reduce en un 80%. La diferencia tan significativa no puede ser explicada por ninguna variable que no sea la de la discriminación y la existencia de un doble listado.

En cuanto al precio medio de las viviendas ofertadas no se observan diferencias especialmente significativas entre los participantes. En cualquier caso el precio medio de las personas nacionales es, en la mayoría de los casos, más barato que el de las personas de África Subsahariana y Magreb, aunque la diferencia de pisos ofrecidos a unos y otros y el hecho de que las medias no sean ponderadas no permite sacar conclusiones sólidas de los datos. No se ha detectado ningún caso de inmobiliaria que ofrezca para un mismo piso precios diferentes a la persona autóctona y a la extranjera.

Donde se observan diferencias es entre los barrios. El hándicap estadístico no obstante no nos permite aventurar conclusiones, aunque si se observa una cierta tendencia a precios más altos en los barrios céntricos de Bilbao.

Podemos destacar también que a las personas nacionales se les han ofrecido un mayor número de pisos en los barrios más céntricos de Bilbao, como son Abando (25 pisos), Ibaiondo (22 pisos) y Uribarri (13 pisos), con una tendencia clara de disminución de la oferta de  viviendas según los barrios iban siendo más periféricos. 

En cuanto a la pregunta sobre si la persona que está alquilando piso tiene trabajo y cuáles son sus ingresos, vemos una clara discriminación y más si tenemos en cuenta que es a las personas nacionales a las que más pisos de alquiler se les ha ofrecido. Solamente a dos de las personas nacionales se les pregunta por su situación laboral y sus ingresos, mientras que en el caso de los magrebíes, son ocho a las personas que se les pregunta por esta cuestión  y once en el caso de las personas del África Subsahariana, ambos porcentajes son muy altos, mostrando un mayor interés por la situación económica de las personas subsaharianas.

En este análisis de datos, sobre las ocasiones en que las personas participantes de la investigación sufrieron algún tipo de trato negativo durante las entrevistas, vemos que las personas extranjeras lo sufren en un mayor medida, ya que sólo 2 nacionales sufrieron un trato negativo durante las entrevistas mientras en el caso de las personas extranjeras, fueron un total de 22 este tipo de actitudes.